12.09.2020 r. zapraszamy na 3 wystawy: 
– KLUBOWEJ BOKSERÓW
– SPECJALISTYCZNEJ WYSTAWY BOKSERÓW Klubu Wybieralnego o PUCHAR KALINKI
– KRAJOWEJ BOKSERÓW

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Oddziału Wrocław ZKWP

MIEJSCE:
Ośrodek Szkolenia Psów ZKwP oddział we Wrocławiu
Wrocław ul. Na Niskich Łąkach 7

Zgłoszenia przyjmowane wyłącznie w systemie wystawy.NET

TERMIN ZGŁOSZEŃ 04.09.2020 r.